Kontakt Aby zapoznać się z naszą ofertą zadzwoń pod (22) 266 00 00, napisz maila lub wypełnij poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Landtech Sp. z o.o.

05-820 Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 10

NIP: 5342374686 REGON: 141187940

Kapitał zakładowy: 500 000 zł, KRS: 0000592610

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

BIURO:

tel biuro: (22) 266 00 00

email: biuro@landtech.com.pl

Czynne w godz. 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku

Zgłaszanie problemów technicznych oraz awarii ( dział techniczny ) 22 101 06 02 lub email bok@landtech.com.pl

* w/w tel. oraz mail służy tylko do zgłaszania przez obecnych klientów problemów z funkcjonowaniem sieci Landtech

Nasza lokalizacja