Pracownik Działu Utrzymania usług sieciowych

Pracownik Działu Utrzymania usług sieciowych

Zakres obowiązków:

  • bezpośredni kontakt z klientem oraz operatorem podrzędnym w formie Help Desku,
  • rozwiązywanie zgłoszeń awarii przez kontakt z dostawcami łącz,
  • w przypadku zgłoszeń utraty jakości łącza, zapewnienie przywrócenia wydajności oraz jakości usług,
  • konfiguracja routerów pod kątem VPN i modyfikowanie konfiguracji VPN w przypadku niektórych awarii.

 

Wymagania:

  • co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku – warunek konieczny,
  • znajomość routerów Mikrotik albo CISCO – warunek konieczny, wiedza o jednym z nich lub innej równoważnej rodzinie routerów,
  • sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami analizy sieci: ping, traceroute, testów przepustowości łącza, pracy w shellu (terminalu),
  • zdolności spostrzegawcze do identyfikacji i rozwiązywania problemów sieciowych,
  • mile widziana znajomość routerów CISCO potwierdzona ukończonym szkoleniem z SWITCHINGu lub ROUTINGu (bez certyfikatu),
  • mile widziana umiejętność obsługi systemów unixowych, np. Linux,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność samodyscypliny na stanowisku, np. przy pracy zdalnej.

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • umowę na pełen etat,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
  • przyjazne środowisko pracy, 
  • wspierający się wzajemnie zespół,
  • prywatna opieka medyczna,
  • język angielski.

 

Dodatkowe umiejętności:

  • zainteresowanie zagadnieniami sieciowymi,
  • sprawne posługiwanie się systemem okienkowym swojego komputera,
  • umiejętność organizowania warsztatu pracy w środowisku systemu operacyjnego swojego komputera.

 

Miejsce pracy: Piastów

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@landtech.com.pl

W tytule prosimy wpisać: Pracownik Działu Utrzymania Usług Sieciowych ” CV – Imię i  Nazwisko”.

W APLIKACJI PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM REKRUTACJI W SPÓŁCE LANDTECH, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2002 R., NR 101, POZ. 926 Z PÓŹN. ZM.)”. INFORMUJEMY, IŻ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST LANDTECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIASTOWIE UL. SIEMIRADZKIEGO 25. DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INNYM ODBIORCOM DANYCH ANI DO PAŃSTW TRZECICH. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATOM DO PRACY PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA ORAZ PRZENOSZENIA. W PRZYPADKU UZNANIA, ŻE PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (PUODO). PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, A BRAK PODANIA DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ NIE WZIĘCIEM POD UWAGĘ APLIKACJI REKRUTACYJNEJ”. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

Oferta ważna do: 1.06.2020r.