Oferta pracy: Praktykant/tka Prawny/a w Firmie Telekomunikacyjnej

Oferta pracy: Praktykant/tka Prawny/a w Firmie Telekomunikacyjnej

Poszukujemy praktykanta/tki do działu prawnego.

Wymagania:

  • jesteś studentem/ tką prawa III – IV roku
  • interesujesz się prawem, sporządzasz podstawowe dokumenty prawne
  • jesteś osobą uporządkowaną
  • znasz prawa/ obowiązki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zarządu Spółki

Podczas praktyk zapewniamy:

  • wynagrodzenie dla Praktykantów
  • wsparcie Opiekuna merytorycznego
  • pracę w młodym zespole
  • udział w ciekawych projektach

Miejsce praktyk:

Piastów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na: rekrutacja@landtech.com.pl

W tytule prosimy wpisać:  „Praktykant/tka Prawny/a w Firmie Telekomunikacyjnej ” – Imię i  Nazwisko”.

W aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji w spółce Landtech, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie ul. Siemiradzkiego 25. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej”. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Oferta ważna do: 30.07.2019r.