Przetwarzanie danych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną, mailową bądź innymi kanałami komunikacji z zastosowaniem środków teleinformatycznych, a także drogą pocztową przez Landtech Sp. z o.o.., zgodnie z przepisami RODO i innymi obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o informacjach o administratorze danych oraz praw osób, których dane są przetwarzane. Zasady ochrony Danych Osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie (05-820)  przy ul. Elizy Orzeszkowej 10.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@landtech.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach

Skontaktuj się z nami!Odpowiemy na wszelkie pytania

Kontakt

Przejdź na stronę Kontakt i wypełnij formularz, zadzwoń pod numer 22 266 00 00 lub wyślij email biuro@landtech.com.pl

Kontakt