Miejsce pracy: Piastów/Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na: rekrutacja@landtech.com.pl 

W tytule prosimy wpisać: Dział administracji” CV – Imię i  Nazwisko”.

W aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji w spółce Landtech, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie ul. Orzeszkowej 10. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Oferta ważna do dnia: 09.11.2018r.

Przedłużono do dnia: 31.01.2019r.