Aktualizacja regulaminu świadczenia usług telekom.

Ze względu na zmianę adresu naszej firmy dokonaliśmy aktualizacji w Regulaminie Świadczenia usług telekomunikacyjnych – zmiana dot. jedynie adresu spółki, nie wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z firmą Landtech, nie ma to również wpływu na obecne opłaty za usługi.

POBIERZ REGULAMIN

Poprzedni wpis dot. Regulaminu  z dnia 10.12.2018r.